Markt & Ondernemerschap

Als brancheorganisatie voor de industriële bakkerijen houdt de NVB zich ook bezig met het dossier Markt en Ondernemerschap. Daarin worden onderwerpen meegenomen die betrekking hebben op het algemene klimaat en werkterrein van de leden. Hierbij valt ondermeer te denken aan Innovatie, convenant Oneerlijke Handelspraktijken, export, algemene marktontwikkelingen etc.


Nieuws

In de maart column van Bakkerswereld gaat Wim Kannegieter in op de toekomst van de broodbranche en de noodzaak tot imagocampagnes om de vele positieve aspecten van brood te belichten. 

10-03-2017

Lees meer

Donderdag 26 januari vond de eerste Nationale Voedseltop plaats in Den Haag. De top is een initiatief van de ministeries Economische Zaken; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; en Infrastructuur en Milieu. De inzet is dat het voor consumenten makkelijk is om lekker en gezond te eten en dat we bestaande en nieuwe producten gezonder maken. Verstrekking van heldere informatie via het etiket en bijvoorbeeld een app over gezonde, duurzame en veilige voedselkeuzes zullen speciale aandachtsgebieden zijn.

02-03-2017

Lees meer

Begin 2014 is de database van Riskplaza overgenomen door People in Food van het Productschap Akkerbouw en ondergebracht in een aparte BV, genaamd Riskplaza BV. De NVB neemt zitting in het Werkgroepoverleg en het Deskundigenoverleg. De structuur gaat nu wijzigen.

03-02-2017

Lees meer

FAQ

Wat is Markt & Ondernemerschap

Dit onderwerp heeft betrekking op het terrein van wet en regelgeving met betrekking tot het ondernemen. Verder wordt binnen dit gebied ook gekeken naar de concurrentieverhoudingen binnen de levensmiddelenindustrie; het belangrijkste afzetkanaal van de leden van den NVB