Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De NVB houdt zich in dit zeer belangrijke kader bezig met belangenbehartiging van aangesloten leden en is onder andere vraagbaak op het gebied van pensioenen, sociale fondsen, aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid, medezeggenschap en uitleg en toepassing van de CAO voor het Bakkersbedrijf. Ook heeft de NVB namens haar leden zitting in diverse beleidscommissie en overlegorganen m.b.t. sociale regelingen in de bakkerijsector.

Zo is in 2016 de Arbocatalogus voor de Industriële Bakkerij gereedgekomen en zijn er in het vervolg van dat traject ook afspraken gemaakt over een RI&E voor de Industriële Bakkerij. 


Nieuws

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf laat helaas nog op zich wachten. In zijn maandelijkse column in Bakkerswereld gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader in op de belangrijkste struikelblokken in dit proces. Tevens een oproep aan de vakorganisaties om weer aan tafel te komen zitten. 

15 maart 2017

Lees meer

Op Valentijnsdag 2017 hebben de winnaars van de prijsvraag “Wat weet jij van meelstof?” aan een workshop van Meesters Boulanger Wilfred Haafs en Hiljo Hillebrand deelgenomen. Tijdens de workshop werd een grote variëteit aan producten gemaakt; van pizzaatjes tot desembrood.De deelnemers moesten zelf hard aan het werk, maar het resultaat was er dan ook naar. Doordat de deelnemers een zeer verschillende achtergrond hadden (ervaren, leerling, industrie, ambacht) was er ook veel van elkaar te leren. Men was unaniem enthousiast en geïnspireerd.

2 maart 2017

Lees meer


De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

3 februari 2017

Lees meer

FAQ

Welke CAO is van toepassing voor werknemers in de industriŽle bakkerij?

De CAO voor het Bakkersbedrijf is zowel van toepassing op het werken in de Industriële bakkerij als de ambachtelijke bakkerijen. Per 1 april 2015 is er een nieuwe CAO in werking getreden. Deze CAO heeft een looptijd tot en met 30 september 2016. De volledige tekst van deze CAO tref je aan op deze website.

Klik daarvoor op de link CAO Bakkersbedrijf.

Links