Markt & Ondernemerschap

Als brancheorganisatie voor de industriële bakkerijen houdt de NVB zich ook bezig met het dossier Markt en Ondernemerschap.

Daarin worden onderwerpen en activiteiten meegenomen die betrekking hebben op het algemene klimaat en werkterrein van de leden van de NVB. Hierbij valt ondermeer te denken aan algemene marktontwikkelingen, innovatie, Convenant Oneerlijke Handelspraktijken, Convenant Ketenborging (door meer dan 95% van de NVB leden ondertekend), duurzaamheid en energie, export etc.

Ten aanzien van marktontwikkelingen laat de NVB marktgegevens collecteren bij het GfK in Dongen. Deze kwantitatieve marktcijfers worden twee keer per jaar opgenomen. Tevens laat de NVB een keer per jaar een imago onderzoek doen naar de beleving van brood bij de 17,2 miljoen Nederlanders. De coördinatie van deze onderzoeken wordt gedaan door het NBC. De NVB stelt deze onderzoeken gratis ter beschikking aan haar leden. 


Nieuws

Hoe halen we het beste uit onze mensen om als organisatie gezond en succesvol te groeien? Dat is in een notendop sociale innovatie. De SOL adviseert ondernemers op het gebied van organisatie en cultuurveranderingen door praktische op maat gemaakte oplossingen. Bekijk hier welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn.

31-05-2018

Lees meer

De eerste fase van de gesprekscyclus over het te vormen Brood en Banket huis heeft inmiddels een tussenrapport opgeleverd. Dat rapport is in de besturen van de drie brancheorganisaties besproken. 

23-04-2018

Lees meer

FAQ

Wat is Markt & Ondernemerschap

Dit onderwerp heeft betrekking op het terrein van wet en regelgeving met betrekking tot het ondernemen. Verder wordt binnen dit gebied ook gekeken naar de concurrentieverhoudingen binnen de levensmiddelenindustrie; het belangrijkste afzetkanaal van de leden van den NVB