Markt & Ondernemerschap

Als brancheorganisatie voor de industriële bakkerijen houdt de NVB zich ook bezig met het dossier Markt en Ondernemerschap. Daarin worden onderwerpen meegenomen die betrekking hebben op het algemene klimaat en werkterrein van de leden. Hierbij valt ondermeer te denken aan Innovatie, convenant Oneerlijke Handelspraktijken, export, algemene marktontwikkelingen etc.


Nieuws

Deze website (www.nederlandvoedselland.nl ) is door de FNLI gelanceerd en geeft de mogelijkheid om een open dialoog over voedsel en voedselproductie te houden. De site wordt door een onafhankelijke redactie beheert en bestaat inmiddels een jaar. In die tijd is al een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In de komende tijd wordt er aandacht geschonken aan brood. Vanuit diverse invalshoeken zullen bijdrages verschijnen over onder andere zoutreductie, de Warenwet, het etiket, brooddefinities en een fotoreportage over een industriële bakkerij. Consumenten en instanties kunnen op deze bijdrages reageren.

30-06-2017

Lees meer

Tijdens de ALV is beloofd de presentatie over de pilot duurzaamheid in de graanketen met u te delen. De pilot, waaraan NVB deelnam, liep in Q3 en Q4 2016. Als resultaat zijn een aantal verbetermogelijkheden geformuleerd, zoals: inclusie duurzaamheidsaspecten in basiscertificering voor de teelt; implementatie van traceerbaarheidssysteem om oorsprong en transport bij te kunnen houden; en verminderen voedselverliezen.

09-06-2017

Lees meer

Het NBC beheert namens de bakkerijsector de communicatie over brood naar de consument. Hiervoor bestaat een succesvol lopend programma via Brood.Net. Doch er zijn nog meer dan voldoende uitdagingen. Daarvoor is hulp vanuit de bakkerijbranche nodig.

09-06-2017

Lees meer

FAQ

Wat is Markt & Ondernemerschap

Dit onderwerp heeft betrekking op het terrein van wet en regelgeving met betrekking tot het ondernemen. Verder wordt binnen dit gebied ook gekeken naar de concurrentieverhoudingen binnen de levensmiddelenindustrie; het belangrijkste afzetkanaal van de leden van den NVB