Markt & Ondernemerschap

Als brancheorganisatie voor de industriële bakkerijen houdt de NVB zich ook bezig met het dossier Markt en Ondernemerschap.

Daarin worden onderwerpen en activiteiten meegenomen die betrekking hebben op het algemene klimaat en werkterrein van de leden van de NVB. Hierbij valt ondermeer te denken aan algemene marktontwikkelingen, innovatie, Convenant Oneerlijke Handelspraktijken, Convenant Ketenborging (door meer dan 95% van de NVB leden ondertekend), duurzaamheid en energie, export etc.

Ten aanzien van marktontwikkelingen laat de NVB marktgegevens collecteren bij het GfK in Dongen. Deze kwantitatieve marktcijfers worden twee keer per jaar opgenomen. Tevens laat de NVB een keer per jaar een imago onderzoek doen naar de beleving van brood bij de 17,2 miljoen Nederlanders. De coördinatie van deze onderzoeken wordt gedaan door het NBC. De NVB stelt deze onderzoeken gratis ter beschikking aan haar leden. 


Nieuws

Het Nationaal Preventieakkoord is officieel ondertekend door FNLI-directeur Marian Geluk. In het bijzijn van Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sloten meer dan 50 partijen het Akkoord met als doel overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Het is de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord om een daling te bereiken in het aandeel mensen met overgewicht tot het niveau van 1996. Partijen zetten zich in om de omgeving gezonder te maken en om kinderen meer te laten bewegen.

29-11-2018

Lees meer

FAQ

Wat is Markt & Ondernemerschap

Dit onderwerp heeft betrekking op het terrein van wet en regelgeving met betrekking tot het ondernemen. Verder wordt binnen dit gebied ook gekeken naar de concurrentieverhoudingen binnen de levensmiddelenindustrie; het belangrijkste afzetkanaal van de leden van den NVB