Agenda

November 2018

Principedatum voor de najaars Algemene Leden Vergadering van de NVB.

Plaats en aanvang: Nader te bepalen.

Nader bericht hierover ontvangt u via de maandelijkse nieuwsbrief NVB.

December 2018

Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: NVB Wageningen

Agendapunten kunnen tot 9 dagen voor de vergadering worden ingediend door een mail te sturen naar secretariaat@nedverbak.nl t.a.v. Monique v.d. Hout.

Naast het onderwerp dient u ook een korte beschrijving van het onderwerp te geven en waarover u een uitspraak of beschouwing wilt hebben van het bestuu