Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De NVB houdt zich in dit zeer belangrijke kader bezig met belangenbehartiging van aangesloten leden en is onder andere vraagbaak op het gebied van pensioenen, sociale fondsen, aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid, medezeggenschap en uitleg en toepassing van de CAO voor het Bakkersbedrijf. Ook heeft de NVB namens haar leden zitting in diverse beleidscommissie en overlegorganen m.b.t. sociale regelingen in de bakkerijsector.

Zo is in 2016 de Arbocatalogus voor de Industriële Bakkerij gereedgekomen en zijn er in het vervolg van dat traject ook afspraken gemaakt over een RI&E voor de Industriële Bakkerij. 


Nieuws

De afgelopen jaren is het imago van brood en direct gerelateerde productgroepen ter discussie komen te staan door een aantal uitzendingen op TV. Daarbij werd melding gemaakt van asbestincidenten. Incidenten die overigens door de betreffende locaties zeer adequaat zijn getackeld. Sindsdien hebben NVB en VBZ zich ingezet om deze problematiek op te pakken.

31 maart 2017

Lees meer

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf laat helaas nog op zich wachten. In zijn maandelijkse column in Bakkerswereld gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader in op de belangrijkste struikelblokken in dit proces. Tevens een oproep aan de vakorganisaties om weer aan tafel te komen zitten. 

15 maart 2017

Lees meer

FAQ

Welke CAO is van toepassing voor werknemers in de industriŽle bakkerij?

De CAO voor het Bakkersbedrijf is zowel van toepassing op het werken in de Industriële bakkerij als de ambachtelijke bakkerijen. Per 1 april 2015 is er een nieuwe CAO in werking getreden. Deze CAO heeft een looptijd tot en met 30 september 2016. De volledige tekst van deze CAO tref je aan op deze website.

Klik daarvoor op de link CAO Bakkersbedrijf.

Links