Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De NVB houdt zich in dit zeer belangrijke kader bezig met belangenbehartiging van aangesloten leden en is onder andere vraagbaak op het gebied van pensioenen, sociale fondsen, aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid, medezeggenschap en uitleg en toepassing van de CAO voor het Bakkersbedrijf. Ook heeft de NVB namens haar leden zitting in diverse beleidscommissie en overlegorganen m.b.t. sociale regelingen in de bakkerijsector.

Zo is in 2016 de Arbocatalogus voor de Industriële Bakkerij gereedgekomen en zijn er in het vervolg van dat traject ook afspraken gemaakt over een RI&E voor de Industriële Bakkerij. 


Nieuws


Veilig en gezond werken draagt bij aan werknemerstevredenheid, continuiteit en productiviteit. De basis van een gezonde en veilige werkplek legt u met een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).
In de week van de RIE wordt een week lang stilgestaan bij het belang van de RI&E. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor iedereen die in zijn of haar werk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

9 juni 2017

Lees meer

Het ministerie van SZW lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

9 juni 2017

Lees meer

In de ALV van mei 2017 is uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie in de periode rond Pasen 2017. Met het afkondigen van de voorwaardelijke loonaanpassing hebben werkgeverspartijen ervoor gezorgd dat werknemers niet de dupe worden van het feit dat partijen niet tot een nieuwe cao zijn kunnen komen. Tot het moment dat zo’n nieuwe cao wordt gesloten hebben de NVB leden aangegeven de bepalingen van de laatste cao te blijven respecteren en uit te voeren.

9 juni 2017

Lees meer

FAQ

Welke CAO is van toepassing voor werknemers in de industriŽle bakkerij?

De CAO voor het Bakkersbedrijf is zowel van toepassing op het werken in de Industriële bakkerij als de ambachtelijke bakkerijen. Per 1 april 2015 is del aatste CAO in werking getreden. Deze CAO had een looptijd tot en met 30 september 2016. De volledige tekst van deze CAO tref je aan op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Klik daarvoor op de link CAO Bakkersbedrijf.

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe CAO. Meer informatie hierover is te vinden in het onderdeel "nieuws"

Links