Nieuws

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen).

Wordt u binnenkort 65 jaar? 
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis? Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 september 2017

Lees meer

Wageningen 12 september 2017 – Op 1 oktober 2017 zal het Warenwetbesluit Meel en brood op een aantal punten wijzigen. De grootste impact is de wijziging van de definitie van brood. Door deze wijziging zullen vrijwel alle broodsoorten aan de wettelijke zoutnorm van 1,8% zout op drogestof moeten voldoen. Bedrijven hebben tot 1 oktober 2018 de tijd om de nieuwe regels te implementeren.

Product en Proces - 14 september 2017

Lees meer

De afgelopen maanden heeft brood veel aandacht gekregen op het dialoogplatform Nederland Voedselland. Het platform wordt gefinancierd door de FNLI en is opgezet om de dialoog met de consument over de voedingsindustrie aan te gaan. Er zijn verschillende artikelen verschenen waaronder interviews met de bakkerij van Hoogvliet, graanexpert Luud Gillissen van de WUR en Peter Weegels van Sonneveld. Binnenkort wordt het thema brood geëvalueerd en kunnen wij u het resultaat van deze inspanning tonen.  Benieuwd naar alle artikelen? Ga dan naar www.nederlandvoedselland.nl

Markt en Ondernemerschap - 31 augustus 2017

Lees meer

 

Ouder nieuws


Ga naar pagina: