Nieuws

In het najaar hebben de eerste voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met sociale partners over een nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao reikt immers tot en met Q1 2019.
De vakorganisaties CNV en FNV zijn gelijkgestemd t.a.v. een proces naar een nieuwe cao.

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

De Subsidieregeling praktijkleren wordt definitief verlengd tot 2023. Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft dat bekendgemaakt. Eerder stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de motie Tielen hierover (VVD).

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

 

Ouder nieuws


Ga naar pagina: