Nieuws

Een drietal cao-loontabellen worden aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2019. Dit omdat anders het minimumloon hoger zou zijn als de schaallonen in de cao van het Bakkersbedrijf. Door deze aanpassing zijn betreffende schaallonen dus gelijk aan het minimumloon.

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

Op 20 december wordt het Klimaatakkoord fase 2 aan de Regering aangeboden. De voornemens die in dat Klimaatakkoord staan geformuleerd zullen zeker ook fundamentele consequenties hebben voor de bakkerijsector.

Markt en Ondernemerschap - 19 december 2018

Lees meer

In de december editie van Bakkerswereld is het interview gepubliceerd dat NVB kennisspecialist Edith van Peij met dat blad heeft gehad over de uitkomsten van de 10e Zoutmonitoring die in opdracht van de NVB door het NBC is uitgevoerd.

Voeding en Gezondheid - 19 december 2018

Lees meer

 

Ouder nieuws


Ga naar pagina: