Nieuws

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

Een drietal cao-loontabellen worden aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2019. Dit omdat anders het minimumloon hoger zou zijn als de schaallonen in de cao van het Bakkersbedrijf. Door deze aanpassing zijn betreffende schaallonen dus gelijk aan het minimumloon.

Arbeid en Arbeidsomstandigheden - 20 december 2018

Lees meer

Op 20 december wordt het Klimaatakkoord fase 2 aan de Regering aangeboden. De voornemens die in dat Klimaatakkoord staan geformuleerd zullen zeker ook fundamentele consequenties hebben voor de bakkerijsector.

Markt en Ondernemerschap - 19 december 2018

Lees meer

 

Ouder nieuws