Nieuwsbericht

Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en meelfabrieken waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Gezondheidsraad adviseert om de concentratie op de werkplek lager te houden dan 0,9 ng/m3 lucht, gemiddeld over een achturige werkdag.
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-arbeidsomstandigheden/schimmel-alfa-amylase
Voordat dit advies eventueel wordt omgezet in een publieke grenswaarde, wordt door de SER nog een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het advies.

Uit metingen van 2001, 2003 en 2007 blijkt dat de concentratie van schimmel alfa amylase in industriële bakkerijen al is gedaald van gemiddeld 1,0 naar gemiddeld 0,4 ng/m3. De variatie is echter groot; er zijn dus nog veel werkplekken waar de concentratie hoger is dan de geadviseerde 0,9 ng/m3.

De bakkerijbranche is al lange tijd bezig om het risico op allergie als gevolg van blootstelling aan meelstof te verkleinen. Meelstof bevat namelijk naast alfa-amylase nog meer allergenen, zoals tarwe, rogge en andere enzymen, die dezelfde klachten kunnen veroorzaken. Op de website www.blijmetstofvrij.nl staan veel tips om de blootstelling aan meelstof te verminderen.
Voor vragen over het onderwerp of bij klachten kan contact opgenomen worden met het Informatiecentrum Grondstofallergie dat door de bakkerijsector is opgericht.

Tineke Rens
0317 471225 of info@blijmetstofvrij.nl

Voeding en Gezondheid -