Nieuwsbericht

Ontwikkeling supermarktomzetten 2015

Ontwikkeling supermarktomzetten 2015

Met enige regelmaat ontvangt de NVB cijfers van de ontwikkeling van de omzet in de supermarkten op hoofdlijnen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is de omzet in de supermarkten met 1,6% gestegen. Dit kwam voornamelijk door het gestegen aantal klanten.

Meer inhoudelijke info over deze cijfers op weekbasis treft u aan via de link Supermarktomzetontwikkeling.

Markt en Ondernemerschap -