Nieuwsbericht

Migratietesten van voedselcontactmateriaal vanaf 1 januari 2016 verplicht

Migratietesten van voedselcontactmateriaal vanaf 1 januari 2016 verplicht

Levensmiddelenverpakkingen komen in contact met voedsel. Contactmaterialen zoals glas, kunststof, blik, keramiek, papier of karton, mogen tijdens het bewaren of bereiden van voedsel geen stoffen afgeven die de gezondheid van consumenten kunnen schaden. Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht bewijsmateriaal te kunnen overleggen aan de NVWA dat aantoont dat verpakkingsmateriaal op basis van kunststoffen dat in contact kan komen met levensmiddelen, getest is op veiligheid volgens de nieuwe Europese voorschriften.

De wettelijke voorschriften zijn opgenomen in het Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen en de Europese Verordening 10/2011 . Het is van belang dat u uw leverancier van verpakkingsmateriaal hierop wijst.

Voorbeelden van contactmaterialen voor levensmiddelen zijn verpakkingsmaterialen en gebruiksartikelen zoals borden, kratten, pannen, bestek, snijplanken, bewaardoosjes, mengmachines, transportbanden, voorraadbakken, folies, schalen en papieren zakken om verse producten te verpakken. FNLI heeft een richtsnoer opgesteld om alle van toepassing zijnde eisen en wetgeving rondom voedselcontactmateriaal te bepalen, u kunt deze aanvragen bij kennis@nedverbak.nl.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige producten. Als een bedrijf een product op de markt brengt dat in contact komt met levensmiddelen moeten alle in het voedselcontactmateriaal aanwezige stoffen voor die bestemming zijn toegestaan. (Bron: NVWA en FNLI).

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Product en Proces -