Nieuwsbericht

Goede Kerstdagen en beste wensen voor het nieuwe jaar

Goede Kerstdagen en beste wensen voor het nieuwe jaar

Ook in 2015 heeft de NVB op een groot aantal vlakken uw belangen behartigd. Dat kon zij door de inzet, input en betrokkenheid van de vertegenwoordigers van haar leden. Als NVB danken wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Zonder uw inbreng zou de NVB niet staan waar het nu staat.

Namens Nynke Leonards (Kennis), Babs Bruil (Kennis), Anita Top (Administratie), David de Bruijn (Communicatie), Monique en Jeanette (Secretariaat) wensen ik u allen prettige Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar veel gezondheid, zowel persoonlijk als allen die u dierbaar zijn en alle goeds, zowel in commercieel als in persoonlijk opzicht.

Dank voor het vertrouwen gedurende het afgelopen jaar. Ook in 2016 zullen wij weer klaarstaan om uw belangen, in welke vorm dan ook, te behartigen.

Wim Kannegieter

Markt en Ondernemerschap -