Nieuwsbericht

Aanvullende module duurzame palmolie

Aanvullende module duurzame palmolie


RSPO NEXT is door de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als een vrijwillige ‘add-on’ set principes en criteria gelanceerd. Palmolieproducenten kunnen deze extra en strengere eisen aan onder andere het tegengaan van ontbossing, het beperken van broeikasgasemissies en het beschermen van mensenrechten, bovenop de normale principes en criteria voor duurzame palmolie gebruiken. Afnemers van palmolie die willen inkopen op basis van de NEXT criteria, kunnen credits voor NEXT-gecertificeerde palmolie inkopen. Het systeem en de regels hieromtrent worden momenteel verder ingevuld.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Product en Proces -