Nieuwsbericht

Nationale Financieringswijzer

Nationale Financieringswijzer

De Nationale Financieringswijzer is een online wegwijzer (www.nationalefinancieringswijzer.nl) voor ondernemers bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming ("Wijzer op weg naar financiering"). Vanuit een brede samenwerking van partners (waaronder ook de NVB) willen de Nationale Financieringswijzer ondernemers gericht verder op weg helpen bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming.

De partners leveren hiertoe een bijdrage aan de content van deze website. Op deze hoofdregel kunnen, in verband met de op partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving, uitzonderingen gelden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de op de website getoonde informatie inzake het ondernemingsplan, alwaar de Kamer van Koophandel geen bijdrage heeft geleverd.

De site biedt ook een meldpunt voor ondernemers die een knelpunt ondervinden met hun financiering. Het delen van deze meldingen biedt verschillende partijen, zoals financiers, belangenverenigingen en beleidsmakers, de kans om vanuit hun maatschappelijke rol in te spelen op de specifieke ondernemersbehoeften en goed ondernemerschap te bevorderen.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -