Nieuwsbericht

EED audit en lijst erkende maatregelen Bakkerijsector

EED audit en lijst erkende maatregelen Bakkerijsector

Medio Juli 2016 heeft EZ & RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bijgevoegde brief verstuurd naar de ruim 5.000 grote ondernemingen, die volgens RVO-gegevens binnenkort een EED-energieaudit moeten uitvoeren. In de brief wordt o.a. uitgelegd vanaf welke omvang een bedrijf een EED-audit moet uitvoeren, wat een EED-audit inhoudt en wanneer bedrijven een (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen krijgen.

Bedrijven die werken met erkende maatregelenlijsten krijgen een gedeeltelijke vrijstelling (zie brief pag. 3, onderdeel 2 e). Wat die vrijstelling is, wordt uitgelegd in bijgevoegde (recent aangepaste) notitie ‘Vragen en antwoorden bij de auditverplichting EED’ bij onderdeel 2 h.

In de nieuwsbrief NVB van juni 2016 heeft u de lijst met erkende maatregelen voor de Bakkerijsector ontvangen. Door deze lijst te gebruiken bij de vervangingen/investeringen komt u in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling voor de verplichting om een EED-energieaudit uit te voeren.

Wim Kannegieter

Markt en Ondernemerschap -