Nieuwsbericht

Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing en het Klimaatakkoord

Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing en het Klimaatakkoord

Graag nodigen wij u uit voor een gecombineerde NVB/VBZ bijeenkomst in het kader van energiebesparing. In 2015 is het Klimaatakkoord getekend door bijna 200 landen. Daar heeft men zich tot doel gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. Gestreefd wordt naar 1,5 graad. Hiervoor is het nodig om tegen 2050 CO2 neutraal te zijn.

Doelgroep: directie, KAM en Kwaliteitsmanagers.
Datum: Donderdag 15 september 2016. 14.00-16.30 uur?
Location: 
Postiljon Hotel Veluwemeer, Strandboulevard 3, 3662 RN Putten

Aanmelden via bijgaand antwoordformulier. S.v.p. reactie voor 5 september 2016 naar secretariaat@nedverbak.nl.

De noodzaak om energie te besparen en te investeren in nieuwe energiebronnen wordt steeds groter. Zeker ook voor bedrijven die opereren in Nederland. Als Nederlandse economie moet er nog een hoop gebeuren om de doelstelling van het Klimaatakkoord te behalen. Sterker nog we zullen onze inspanningen moeten intensiveren en programma’s gaan versnellen. Als land leunen wij nog te veel op onze aardgasvoorraad in Noord-Nederland. Deze is eindig en er zal dus voor de toekomst meer beroep moeten worden gedaan op alternatieven voor aardgas. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor. Denk aan zonne- en windenergie. Tevens liggen ook mogelijkheden in de uitbreiding van het warmte- en CO2-netwerk.

Met al deze mogelijkheden zal op dit moment de doelstelling van het Klimaatakkoord toch niet gerealiseerd worden. Daarom is de inzet van het bedrijfsleven nodig. Zeker ook om energie te besparen. Als aanzet daartoe zijn deze zomer de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor het Bakkersbedrijf gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen opgesomd die direct leiden tot een aanzienlijke energiebesparing in de bakkerij en die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

 Tijdens deze bijeenkomst zal een expert van het VNONCW u informeren over de effecten van het Klimaatakkoord voor uw bedrijf. Tevens zal Pieter Röling van het adviesbureau Tenba u informeren over de inhoud en mogelijkheden van deze Erkende Maatregelenlijst.

Wij zien uit naar een interessante bijeenkomst en hopen u de 15e september te mogen ontvangen in Putten.

Wim Kannegieter

Markt en Ondernemerschap -