Nieuwsbericht

Albert Heijn- toeleveranciers en Gedragscode oneerlijke handelspraktijken

Albert Heijn- toeleveranciers en Gedragscode oneerlijke handelspraktijken

In Flits 54 berichtte de FNLI over het feit dat de Tweede Kamer vlak voor de zomer een motie heeft aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in 2017 een 1-jarige pilot te houden met een onafhankelijk loket waar ondernemers anoniem hun klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden. In aansluiting hierop melden zij dat Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) afgelopen week schriftelijke vragen aan minister Kamp heeft gesteld naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder zou gaan betalen.


Reachtie Ahold-Delhaize
Een woordvoerder van Albert Heijn zegt naar aanleiding van onder meer deze berichtgeving in Levensmiddelenkrant d.d. 30 augustus jl.:

“Ahold Delhaize onderschrijft de gedragscode [i.e. de gedragscode die onderdeel uitmaakt van het Supply Chain Initiative] en houdt zich daaraan.” Sinds afronding van de fusie zijn de twee supermarktorganisaties één bedrijf, zegt de woordvoerder. “Dit is een natuurlijk moment om dan ook als één bedrijf om de tafel te gaan zitten met een beperkt aantal van onze grootste, internationale leveranciers in de Benelux, ongeveer honderd, om onze samenwerking voor de toekomst te bespreken. Daarbij gaat het om de wederzijdse kansen die onze fusie brengt om te groeien en innoveren. In deze gesprekken komen allerlei onderwerpen op tafel, inkoopprijzen is er daar één van. In gevallen waar we verschillen zagen in inkoopvoorwaarden tussen de beide bedrijven, bespreken we hoe we die kunnen harmoniseren. We voeren individuele gesprekken met deze ongeveer 100 leveranciers, en we moeten daarin samen tot overeenstemming komen. Van eenzijdigheid kan geen sprake zijn. […] ”

De FNLI wijst erop dat de fusie tussen Ahold en Delhaize formeel op 23 juli jl. is afgerond. De gesprekken waar de woordvoerder over spreekt, kunnen dan ook geen betrekking hebben op de periode voorafgaand aan 23 juli jl., omdat dat in strijd zou zijn met de eerdergenoemde gedragscode. Verder benadrukken wij dat Ahold Delhaize expliciet verwijst naar kansen voor groei en innovatie alsmede op het feit dat er van eenzijdigheid geen sprake kan zijn.

FNLI volgt ontwikkelingen
De FNLI, die in Nederland samen met CBL en LTO Nederland onderdeel uitmaakte van de 2-jarige pilot Eerlijke Handelspraktijken, gefaciliteerd door het ministerie van EZ, volgt de ontwikkelingen op de voet en onderhoudt contacten over dit dossier met de Belgische zusterorganisatie FEVIA en onze Europese koepelorganisaties FoodDrinkEurope en AIM.

Neemt u contact op met de FNLI in geval u vragen of opmerkingen heeft (contactpersoon: Murk Boerstra via mboerstra@fnli.nl of 070 336 5150). Ook heeft de FNLI al geruime tijd het emailadres fatsoenlijkehandel@fnli.nl in gebruik waar op u desgewenst meldingen kunt doen.

Markt en Ondernemerschap -