Nieuwsbericht

Her-evaluatie additieven (waaronder E200, E202 en E203)

Her-evaluatie additieven (waaronder E200, E202 en E203)

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft opinies afgegeven over verschillende additieven in het kader van een her-evaluatie. De Europese Commissie (EC) wil van producenten (en gebruikers) weten of zij het gebruik van bepaalde additieven willen continueren. Deze vraag staat ondermeer uit voor E200, E202 en E203 welke op dit moment zijn toegestaan in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde.

Op de website van de EC staat de stand van zaken vermeld. In dit overzicht leest u welke bedrijven hebben aangegeven onderbouwing aan te leveren van een veilig gebruik. Indien u gebruik maakt van bovengenoemde additieven, adviseer ik u het overzicht te raadplegen en te kijken of u toeleverancier (of diens toeleverancier) vermeld staat om data aan te leveren en daarbij te informeren of zij de benodigde data gaan aanleveren.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Product en Proces -