Nieuwsbericht

Aanvraag EU subsidie 2017-2019 t.b.v. imagocampagne Brood

Aanvraag EU subsidie 2017-2019 t.b.v. imagocampagne Brood

Eerder dit jaar is er een aanvraag verstuurd naar de EU voor een subsidie t.b.v. een NL/B imagocampagne voor brood voor de periode 2017-2019. Deze aanvraag werd door zowel Belgische als Nederlandse brancheorganisaties breed ondersteund.

De uitslag m.b.t. de aanvraag voor subsidie is inmiddels binnen. Deze is helaas negatief. Dus dat houdt in dat er geen gelden vrijkomen vanuit Brussel voor een imagocampagne over Brood voor de periode 2017-2019. Het bestuur van de NVB heeft besloten dat de gelabelde bijdrage voor een dergelijke campagne blijven staan t.b.v. een eventuele nieuwe aanvraag voor de periode 2018-2020.

Wim Kannegieter

Markt en Ondernemerschap -