Nieuwsbericht

Position papers NVB inzake broodaanduidingen en criteria

Position papers NVB inzake broodaanduidingen en criteria

NVB vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid binnen de bakkerijsector is NVB voorstander van vastlegging van aanduidingen en criteria inzake meel en brood, in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

De Werkgroep Kwaliteitsleden van NVB hebben diverse voorstellen inzake broodaanduidingen en broodcriteria geformuleerd, waarna het NVB Bestuur deze voorstellen heeft geaccordeerd. Position papers zijn opgesteld voor: desembrood; meergranenbrood; speltbrood; volkorentarwemeel; zout in brood; en de productie op droge stof en netto eindgewicht. De position papers staat vermeld op de NVB website.

De position papers beschrijven de standpunten van de NVB. De NVB spoort u als lid aan om bij de productie van broden deze standpunten als uitgangspunt te hanteren.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -