Nieuwsbericht

Ketenborging en ketengarantiesystemen in relatie tot NVWA's infoblad 64

Ketenborging en ketengarantiesystemen in relatie tot NVWA's infoblad 64

In de NVB nieuwsbrief van september informeerde we u reeds over dat de kwaliteitsschema’s BRC en IFS in het kader van ketenborging.nl geaccepteerd zijn door de NVWA. Door deelname aan deze geaccepteerde private kwaliteitssystemen, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor aangepast toezicht, afhankelijk van de mate van toezichtondersteuning van het private kwaliteitssysteem.

Een lid van NVB informeerde of met deelname aan de geaccepteerde kwaliteitsschema’s onder ketenborging.nl voldaan wordt aan infoblad 64 ‘Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen’. De acceptatie in het kader van ketenborging is echter niet hetzelfde als een door de NVWA geaccepteerd ketengarantiesysteem. Met BRC en IFS heeft u namelijk niet voldaan aan de controleverplichting zoals dat omschreven staat in infoblad 64. Riskplaza is wel een ketengarantiesysteem waarmee je wel voldoet aan de controleverplichting uit infoblad 64.

Voedingsmiddelenbedrijven zijn verantwoordelijk voor de producten die zij inkopen en op de markt brengen. Uiteraard moet van deze producten de voedselveiligheid geborgd zijn. Daarbij mag een afnemer echter niet alleen vertrouwen op het voedselveiligheidscertificaat van zijn leverancier. Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een audit voedselveiligheid van grondstoffen.

Bij een Riskplaza-audit+ voert een certificerende instelling (CI) bij een deelnemend bedrijf een aanvullende audit voedselveiligheid uit bovenop het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 of een goedgekeurde hygiënecode). Deze aanvullende audit voedselveiligheid is gericht op de borging van de voedselveiligheid van ingrediënten. Tijdens de audit moet een bedrijf kunnen aantonen dat de mogelijke gevaren van ingrediënten zijn beheerst.

Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). In de Taskforce werkten overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen.

Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan deze criteria.

Babs Bruil

kennis@nedverbak.nl

Product en Proces -