Nieuwsbericht

Warenwetbesluit Meel en brood

Warenwetbesluit Meel en brood

Het Warenwetbesluit Meel en brood zal per juli 2017 wijzigen, om onder meer te regelen dat de zoutnorm van toepassing wordt op al het brood dat (vrijwel) dagelijks geconsumeerd wordt als onderdeel van de basis voeding. Het wijzigingsvoorstel ligt op dit moment nog voor bij de Europese Unie voor notificatie.

Onduidelijkheid is ontstaan over de herziene artikelen 12 en 13 over het gebruik van de termen ‘krenten’ en ‘rozijnen’ in de aanduiding van krenten- en rozijnenbrood. Bij de nieuwe formulering van de artikelen kan de interpretatie gemaakt worden dat een gemengd vruchtenbrood (krenten + rozijnen) de som (60%) aan vruchten moet bevatten. Dit is absoluut niet de intentie.
NVB heeft samen met de andere brancheorganisaties en NBC, direct VWS hierover benadert. Ons voorstel om de huidige werkwijze te behouden voor gecombineerd groot en klein rozijnen-krentenbrood is geaccordeerd door VWS. De werkwijze betreft: Is een brood voor tenminste 30% gevuld met een mengsel van rozijnen en krenten, dan mag het product een krentenrozijnenbrood of een rozijnenkrentenbrood worden genoemd, waarbij de werkelijke percentages op voorverpakte producten worden gekwid. Voor een “vruchtenbrood” geldt geen wettelijk minimum ten aanzien van het vruchtgehalte, maar bij een voorverpakt “vruchtenbrood” moet het vruchtgehalte wel gekwid worden.

De Position Papers van NVB over aanvullende broodaanduidingen en bredere droge stofregels zijn goed ontvangen binnen de branche. Voor het creëren van eenduidigheid en transparantie richting de consument is NVB voorstander van vastlegging van de regels in het Warenwetbesluit Meel en brood. Gesprekken hierover worden gevoerd binnen de bakkerijsector en met andere belanghebbenden, om te komen tot een gezamenlijke stap richting het ministerie van VWS.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -