Nieuwsbericht

Reis door de keten: over herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument

Reis door de keten: over herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument

In opdracht van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en staatssecretaris Van Dam (EZ) is het adviesrapport gepubliceerd: Reis door de keten, over herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument. Doel van het rapport is dat het moet bijdragen aan het vergroten van de transparantie in de voedselketen. De vermelde aanbevelingen in het rapport zijn:

1. Inzicht in de herkomst van voedselproducten kan verbeterd worden door:
a. Het voor de consument toegankelijker maken van product- en herkomstinformatie uit bestaande systemen die nu vooral voor bedrijven bedoeld zijn.
b. Naast de streepjescode voor kassascanning altijd een QR-code te gebruiken voor artikelcode, herkomst en website volgens de daarvoor geldende GS1 standaard; in tweede instantie zou hierin ook de batchcode kunnen worden opgenomen.

2. Inzicht in de productsamenstelling van voedselproducten kan verbeterd worden door:
a. Het breder ontsluiten van de GS1 Data Source voor derde partijen.
b. Het toevoegen van informatie aan de GS1 Data Source zoals certificeringsgegevens.
c. Het verhogen van de betrouwbaarheid van informatie en onderliggende data, door het voortzetten van het GS1 DatakwaliTijd 2.0 programma.

3. Stimuleer het reeds op gang zijnde bewustwordingsproces tussen consument en producent door:
a. Het vergroten van kennis - zowel bij jongeren als ouderen - hoe voedsel wordt geproduceerd en voedselketens werken.
b. Het inzicht verschaffen in en communiceren over voedselproductieprocessen waarbij de (on)mogelijkheden aangaande informatievoorziening begrijpelijk worden gemaakt.
c. Het helpen van consumenten/burgers met het interpreteren van informatie door onafhankelijke, derde partijen waarbij het wederzijds vertrouwen wordt bevorderd.

4. Voer op basis van voorgaande aanbevelingen op korte termijn een pilot uit voor een voedselproduct waarbij de consument in staat is meer product- en herkomstinformatie te verkrijgen dan aanvankelijk het geval was. Hierbij moet zorgvuldig geëvalueerd worden of en hoe de consument deze extra informatie waardeert en of dit leidt tot gewenste gedragsverandering.

Of en hoe de consument deze extra informatie waardeert zal nader onderzocht worden.

Workshop Datakwaliteit
Op 14 februari organiseert NVB een interactieve workshop met informatie over punt 2c: Het verhogen van de betrouwbaarheid van informatie en onderliggende data, door het voortzetten van het GS1 DatakwaliTijd 2.0 programma. In de workshop wordt uitleg gegeven over de noodzakelijke werkzaamheden die verricht moeten worden om het programma DatakwaliTijd 2.0 goed te implementeren. Deze workshop is speciaal bedoeld voor de medewerkers van NVB leden die zich bezig houden met de kwaliteit van data naar de retailers en GS1.

De workshop wordt gepresenteerd door Seppa Jongsma van GS1 en start om 10:00 uur en zal om 12:30 met een broodjeslunch worden afgesloten. De workshop wordt gehouden bij het NBC te Wageningen. Na de lunch is er nog gelegenheid om individuele vragen aan Seppa te stellen.

Meld u aan voor de workshop via dit formulier

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -