Nieuwsbericht

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet


De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:
- de versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
- verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
- een basiscontract voor arbodienstverlening; en
- meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht.

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, maar zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Bron: http://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2017/01/26/eerste-kamer-akkoord-met-wijziging-arbowet

Inclusief een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandigheden.

Wim Kannegieter

Arbeid en Arbeidsomstandigheden -