Nieuwsbericht

Veranderingen bij Riskplaza

Veranderingen bij Riskplaza

Begin 2014 is de database van Riskplaza overgenomen door People in Food van het Productschap Akkerbouw en ondergebracht in een aparte BV, genaamd Riskplaza BV. De NVB neemt zitting in het Werkgroepoverleg en het Deskundigenoverleg. De structuur gaat nu wijzigen.

Er is een Stichting Brancheoverleg Riskplaza opgezet. Deze Stichting adviseert over de inhoud van de database en het auditreglement en houdt onafhankelijk toezicht. De Stichting behartigt een gezamenlijk belang van de voedingsindustrie, namelijk het efficiënt, effectief en aantoonbaar waarborgen van de voedselveiligheid van levensmiddelen. De NVB zal zich hierbij aansluiten en ondergetekende zal namens de NVB bij de overleggen aanwezig zijn.

Om de inhoud van de database te bewaken zal er met specialisten/deskundigen aanvullend overleg georganiseerd worden. Deze deskundige kan gecontacteerd worden wanneer er een vakinhoudelijke discussie ontstaat met betrekking tot de inhoud van de databank. De tijdsbesteding ligt in de range van 2/3 dagdelen per jaar; dit kan ook uitzoekwerk zijn. Mocht u interesse hebben om als deskundige namens de NVB op te treden dan kunt u dan bij mij (voor eind februari) kenbaar maken.

Babs Bruil
kennis@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -