Nieuwsbericht

De belangrijkste aanpassingen van de arbowet

De belangrijkste aanpassingen van de arbowet

Meer aandacht voor preventie
Sinds 1 juli 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de arbowet. Daardoor komt er meer aandacht voor preventie. In de nieuwe arbowet zijn ook minimumeisen opgenomen voor het basiscontract met de bedrijfsarts. Met deze aanpassingen ben u als werkgever beter toegerust om ziekte als gevolg van het werk te voorkomen.

Het begint met preventie
De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol gekregen. Hij/zij is de spil in het bedrijf en moet zorgen dat informatie gedeeld wordt tussen werknemers, werkgever, HRM, bedrijfsarts, kerndeskundigen, etc. Een preventiemedewerker zorgt ervoor dat signalen van de werkvloer en knelpunten uit de RI&E bij de juiste functionarissen terecht komen. Een preventiemedewerker heeft ook contact met de bedrijfsarts over de signalen die uit het verzuimspreekuur komen en over de inhoud van het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

En als iemand dan toch klachten heeft
De eerste aanspreekpersoon voor de werknemer is zijn/haar leidinggevende. Maar kom je er samen niet uit, of wil de werknemers eerst liever met iemand anders praten, dan kan de werknemer gebruik maken van het open spreekuur. Als werkgever informeert u uw medewerkers hierover. Op deze manier kunnen medewerkers beginnende klachten al in een vroeg stadium met iemand bespreken.

De bedrijfsarts, of een andere adviseur, kunnen de werkplek bezoeken als dit noodzakelijk is.
Is er sprake van een ziekmelding

In het nieuwe basiscontract staat nog uitdrukkelijker dat de bedrijfsarts een adviseur is en dat de werkgever degene is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Ook staat er nog explicieter in dat de bedrijfsarts verplicht is om beroepsziekten te melden.

Verder staat in het basiscontract dat de werknemer het recht heeft op een second opinion.

Heeft u vragen over de aanpassingen van de arbowet?
Neem voor meer informatie contact op met met Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf  of kijk op www.arboportaal.nl

Tineke Rens
Coördinator Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf

Arbeid en Arbeidsomstandigheden -