Nieuwsbericht

Informatie over Brexit

Informatie over Brexit

Zoals bekend wordt op dit moment toegewerkt naar de Brexit. Deze verandering, die voorjaar 2019 zal ingaan, heeft naar alle waarschijnlijkheid veel consequenties voor bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren. Dus ook voor NVB leden die in zo’n situatie komen te zitten.

VNONCW heeft voor dergelijke bedrijven een nieuwsbrief ontwikkeld waarop NVB leden kunnen aansluiten.

Daarom de vraag aan NVB leden.

Als u behoefte heeft aan extra informatie over de ontwikkelingen rond de Brexit, meld u zich dan bij ondergetekende. Dan zal de NVB u verder aansluiten bij de informatie die hierover vanuit VNONCW wordt verstuurd. Daarmee wordt u automatisch op de hoogte gesteld van de actualiteit rond dit thema.

Tevens wijzen wij u op de website www.hulpbijbrexit.nl. Deze komt binnenkort live. Daarin worden bedrijven geholpen met antwoorden op vragen t.a.v. de Brexit situatie. Ook kunt u terecht bij https://www.rvo.nl/brexit-loket


Wim Kannegieter

Markt en Ondernemerschap -