Nieuwsbericht

Nieuwe meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen

Nieuwe meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de meldwijzer onveilige levensmiddelen aangepast die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of er melding gemaakt moet worden. De meldwijzer is een handig hulpmiddel voor het beoordelen van de aard van het probleem.

In de beslisboom van de nieuwe Meldwijzer is één actie gewijzigd. In geval het levensmiddel geen private label product is (VI) kan NVWA alsnog vragen om melding te maken. Bedrijf neemt eveneens de noodzakelijke maatregelen. In de Meldwijzer is een aantal voorbeelden uitgewerkt die laten zien hoe de beslisboom in de praktijk uitwerkt. Er zijn geen nieuwe voorbeelden ten opzichte van de vorige versie van de meldwijzer.

De meldwijzer is te vinden op de website van NVWA: https://www.nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/melden/onveilige-levensmiddelen/meldwijzer-nvwa-onveilige-levensmiddelen

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl

Product en Proces -