Nieuwsbericht

Onderzoek manieren tot borging voedselfraude

Onderzoek manieren tot borging voedselfraude

Fraude met levensmiddelen neemt, na het vleesschandaal van enkele jaren geleden, niet af. De FNLI attendeerde de NVB op een grootschalig onderzoek uitgevoerd door TNO en de universiteit van Gent, naar methoden om voedselfraude op te sporen door bijvoorbeeld informatie te delen over (mogelijke) voedselintegriteitissues.

De Universiteit van Gent (o.l.v. Professor Wim Verbeke) onderzoekt hoe dit zou kunnen met als belangrijke vraag wat stakeholders tegenhoudt om informatie over (mogelijke) fraude te delen. Het onderzoek is onderdeel van een groter Europees project over voedselintegriteit. Door een internationale aanpak moet het onderzoek leiden tot het verzamelen en ontsluiten van alle informatie en technieken om de integriteit van voedsel beter te borgen. U kunt bijdragen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen (ca. 15 minuten), waarna de resultaten met u worden gedeeld.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -