Nieuwsbericht

Verslag NVB workshop Continu´teit, risico en verzekerbaarheid

Verslag NVB workshop Continu´teit, risico en verzekerbaarheid

Donderdag 8 maart heeft de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) in samenwerking met verzekeringsmakelaar AON een zeer relevante kennissessie georganiseerd.

Hoe houden we foodbedrijven verzekerbaar en de continuïteit gewaarborgd? De aanwezige financieel managers/directeuren en operationeel managers van NVB leden werden meegenomen in de ontwikkeling binnen de (brand)verzekeringsmarkt, mogelijkheden van preventie en uiteindelijk borging van de (bedrijfs)continuïteit. De presentatie gaf tevens een goed overzicht m.b.t. operationele risico’s die komen kijken bij crisissituaties.

Door de aanwezigen werd volop ingegaan op diverse scenario’s die hierin mogelijk zijn. De workshop werd als zeer informatief en kennisverrijkend ervaren.

Centrale contactpersoon bij AON voor NVB leden is:

Sebastiaan Verbeek | Senior Client Manager Food
Aon Risk Solutions | Trade & Manufacturing
Postbus 12250 | 1100 AG Amsterdam Z.O. | The Netherlands
t. +31 (0)20 430 5372 | m. +31 (0)6 543 126 76
sebastiaan.verbeek@aon.nl

Indien u prijs stelt op de powerpointpresentatie van deze workshop, kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Markt en Ondernemerschap -