Nieuwsbericht

Vervolggesprekken Sectorhuis opgestart

Vervolggesprekken Sectorhuis opgestart

De eerste fase van de gesprekscyclus over het te vormen Brood en Banket huis heeft inmiddels een tussenrapport opgeleverd. Dat rapport is in de besturen van de drie brancheorganisaties besproken. Zowel het bestuur van de NVB als van NBOV en NeBaFa heeft groen licht gegeven voor de volgende fase. Ook die fase zal onder leiding staan van de Argumentenfabriek (argumentenfabriek.nl). In drie werkgroepen worden de onderwerpen financiering, huisvesting en diensten/bemensing verder uitgewerkt. De verwachting is dat in juni deze werkgroepen met een afrondend rapport zullen komen dat vervolgens aan de besturen van de drie brancheorganisaties zal worden voorgelegd. 

Het artikel van Marijke Buijs uit Bakkerswereld van april 2018 gaat hier nader op in. 

Markt en Ondernemerschap -