Nieuwsbericht

Stand van zaken populaire versie cao Bakkersbedrijf

Stand van zaken populaire versie cao Bakkersbedrijf

Zoals bekend is de huidige cao van het Bakkersbedrijf niet het makkelijkst leesbare stuk op aarde. cao partijen (CNV, NVB en NBOV) hebben daarom eerder reeds besproken (toen ook nog met FNV) om werk te maken van een leesbare versie van de cao (de zogenaamde populaire versie). Deze versie is geschoond van juridische termen en verwijzingen naar algemene wetten en is geschreven in dagelijkse termen en kortere zinnen. Deze versie zal in plaats komen van de juridische versie.

Op dit moment hebben alle partijen ( besturen van brancheorganisaties, het Georganiseerd Overleg en achterbannen van de cao partijen) akkoord gegeven op de populaire versie van de cao van het Bakkersbedrijf. Letterlijk was het citaat van een van de tegenlezers “Wat een verademing deze versie. Leesbaar en begrijpelijk”.
De volgende stap is nu dat deze populaire versie voor AVV verklaring zal worden aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat deze echt in de plaats kan komen van de juridische versie. Als die stap is genomen (verwachte tijdsduur ongeveer drie maanden), zal de populaire versie in boekvorm verschijnen. Zo snel als mogelijk zullen wij de populaire versie op de website van de NVB plaatsen.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Arbeid en Arbeidsomstandigheden -