Nieuwsbericht

NVWA accepteert Riskplaza-audit+ certificatiesysteem

NVWA accepteert Riskplaza-audit+ certificatiesysteem

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het Riskplaza-audit+ certificatiesysteem geaccepteerd. Vanaf heden is de Riskplaza-audit+ terug te vinden op Ketenborging.nl. Riskplaza richt zich op het toepassingsgebied ‘Borging van grondstofgevaren’.

Bedrijven die afnemen van Riskplaza-audit+ gecertificeerde leveranciers blijven door de acceptatie op Ketenborging.nl profiteren van de ketenvoordelen. Riskplaza-audit+ is een borgingsmogelijkheid zoals genoemd in de informatiebladen 64 en 65 van de NVWA. Omdat het Riskplaza-audit+ systeem de gevaren in grondstoffen specifiek in de scope heeft, biedt deze certificering voldoende garantie dat de voedselveiligheidsgevaren door de leverancier worden beheerst. Nadere verificatie is dan niet meer nodig.

Ketenborging.nl

Ketenborging.nl is gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen. Overheid,  van ketenborging.nl onderschreven.  Doelstelling hierbij is om bedrijven uit de voedselketen een overzicht te bieden van erkende kwaliteitssystemen, die voldoen aan strenge criteria op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Deze criteria zijn opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor de acceptatie op Ketenborging.nl heeft Riskplaza de nodige stappen moeten zetten. Voor de accreditering van de certificatie-instellingen was eerst een acceptatie nodig op basis van de internationale ISO/IEC 17021-1:2015 standaard. Dit draagt bij aan het vergroten van een internationaal draagvlak voor de audit. Het effect hiervan is al zichtbaar in het groeiende aantal Riskplaza-audit+ gecertificeerde bedrijven buiten Nederland.

De acceptatie op Ketenborging.nl zou niet tot stand gekomen zijn zonder de bijdrage van de Stichting Riskplaza en aangesloten (branche)organisaties, ambassadeurs en certificatie-instellingen. NVB is aangesloten bij Stichting Riskplaza.

Bron: Riskplaza

Algemeen -