Nieuwsbericht

Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+

Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+

De najaarsronde voor de subsidieregeling SDE+ stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Er zijn bijna zesduizend aanvragen voor energieprojecten ingediend, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van 35,1 petajoule. De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+-ronde eerdere rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt.

De subsidieaanvragen hebben in totaal een budgetclaim van ruim 7,7 miljard euro. Opvallend is het grote aandeel zonne-energie met maar liefst 5636 projecten. Ook het grote aantal projecten voor wind op land valt met 153 op.

Efficiëntere opwekking
Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds efficiënter. In deze najaarsronde is dat goed te zien bij zonne-energie. De techniek wordt steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het regeerakkoord, dat inzet op de meest kostenefficiënte oplossingen.

Innovatie
De SDE+-regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit, wat positief kan zijn voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Vooral wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

Langjarige investeringen
De SDE+ is bedoeld voor onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ wil het kabinet de zekerheid bieden die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan. Voor deze najaarsronde is 6 miljard euro beschikbaar. Aanvragers die in deze ronde geen subsidiebeschikking krijgen, kunnen in een volgende ronde opnieuw meedoen.

Nick van der Sande (VNONCW) 
sande@vnoncw.nl
+31 70 3490 365

Markt en Ondernemerschap -