Nieuwsbericht

2019 - Nederland gaat veranderen

2019 - Nederland gaat veranderen

Op 20 december wordt het Klimaatakkoord fase 2 aan de Regering aangeboden. De voornemens die in dat Klimaatakkoord staan geformuleerd zullen zeker ook fundamentele consequenties hebben voor de bakkerijsector. In zijn maandelijkse Bakkerswereld column doet Wim Kannegieter een oproep aan de bakkers om de maand januari 2019 te gaan gebruiken om deze consequenties goed in het beleid van de bedrijven in te bedden. Om zo continuïteit op lange(re) termijn zeker te stellen. 

Markt en Ondernemerschap -