Nieuwsbericht

EU campagne Brood; Goed verhaal!

EU campagne Brood; Goed verhaal!

Deze 3 jarige campagne is inmiddels zijn tweede jaar ingegaan. In het eerste jaar zijn goede resultaten behaald! De doelstellingen van de campagne voor het eerste jaar zijn zonder twijfel gehaald en de budgetten zijn keurig gemanaged. Mede door de uitgebreide media aandacht en de supermarkten die hierop in zijn gehaakt is de dalende trend in broodconsumptie van de laatste jaren aanmerkelijk verminderd. De inspanningen voor dit jaar zijn erop gericht om de daling te stabiliseren naar een 0-punt.

Op brood.net/eudownloads is een mooie compilatie te vinden van de middelen, vlogs en commercials die in 2018 zijn gemaakt. Deze zijn ook prima te gebruiken door supermarkten in hun communicatie.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Algemeen -