Product en Proces

De NVB is voor haar leden ook actief op het vlak van product en proces. Zo participeert de NVB ook in Riskplaza en Specsplaza. Verder participeert de NVB ook in de diverse werkgroepen van de FNLI en neemt zij deel aan de besprekingen rond het Warenwetbesluit Meel en Brood. In het laatste dossier is de NVB voorstander van het formuleren van normen voor allerlei broodsoorten. Meer inhoudelijke informatie treft u hier op deze website.


Op donderdagmiddag 28 maart 2019 organiseert Snick EuroIngredients NV samen met Goodmills Innovation een seminar voor de industriële bakkerijsector. De insteek is een innovatieve stuifarme strooibloem van Goodmills Innovation. 

31 januari 2019

Lees meer

Op dit moment zijn meerdere bakkerijen bezig met het inventariseren van mogelijkheden om te komen tot een goede invulling van de energietransitie. Onderstaand een aantal mogelijkheden om dit in te vullen.

30 oktober 2018

Lees meer

Tachtig procent van het energieverbruik komt voor rekening van zakelijke verbruikers. Binnen de procesindustrie en daarmee ook de voedingsindustrie blijkt een enorme potentie aan energiebesparingen. Toch blijft de aandacht achter, zo blijkt uit de gepubliceerde whitepaper ‘Hoe hoog staat u op de prestatieladder?’ van ir. Siert Wiersema, adjunct directeur Aerzen Nederland. De eerste 10% is gemakkelijk realiseerbaar, terwijl de investeringen snel zijn terugverdiend. Wat is de impact op de klimaatdoelstellingen? Hoe luidt de beste aanpak en waar liggen de kansen voor een energie-efficiënte fabriek?

30 oktober 2018

Lees meer

FAQ

Wat is L-cyste´ne?

Dit middel (E920) wordt in de het bakproces van brood gebruikt om het glutennetwerk te helpen een stevige structuur te krijgen.

Zit er mensenhaar in brood?

Nee, dit is bij wet verboden.