Productie op droge stof en netto eindgewicht

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid is NVB voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

Standpunten NVB inzake criteria voor broodproductie op droge stof en netto eindgewicht
NVB vindt het vergroten van de keuzevrijheid voor de consument belangrijk. Vergroting van deze keuzevrijheid ontstaat door:

  1. Verruiming van de droge stofregels voor alle broodsoorten en –vormen, door toevoeging van een extra broodmaat. Naast de wettelijk geldende droge stof regels voor een ‘heel’ en ‘half’ brood (respectievelijk 480 – 530 gram en 240 – 265 gram), is NVB voorstander van het wettelijk toestaan van een ‘middelgroot’ brood met een droge stofgehalte van 360 – 400 gram.Voor deze ‘middelgroot’ broodcategorie geldt een aanvullende eis inzake de maximale lengte van het broodblik. De lengtemaat van een broodblik waarin een ‘middelgroot’ brood kan worden gebakken, is kleiner dan het standaard ca. 30 cm broodblik (buitenmaat).
  2. Het loslaten van de verplichting om brood op droge stof te produceren. NVB is voorstander van het wettelijk toestaan van broodproductie op nettogewicht1, door het verwijderen van artikel 6a2 uit het huidige Warenwetbesluit Meel en brood.

Onderbouwing NVB criteria
Het Bestuur en de leden van de NVB zien graag eenduidige criteria voor diverse Nederlandse broodsoorten. Bakkerijleden nemen het bieden van transparantie richting de consument zeer serieus en werken op een proactieve manier aan de bewerkstelling van duidelijke en werkbare criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten. Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de bakkerijsector.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2018 een volumeaandeel van 84,6% en een waardeaandeel van 80,0 % in de inhome broodmarkt van Nederland (78% inhome 22% out of home) hadden. Dit is een stijging van het aandeel in volume van 0,9% en een stijging van het omzetaandeel met 1,2% t.o.v. 2017. De totale consumentenomzetwaarde van van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 2,169 miljard euro (2017). Een stijging van 1,7% t.o.v. 2016. (bron: GfK/NBC).

In totaal heeft rond de 94% van het omzetvolume van de Industriële Bakkerijbranche in Nederland zich verenigd in de NVB. Dit komt uit op 70 productielocaties en 37 leden.