Standpunt Meergranenbrood

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid is NVB voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

Standpunten NVB inzake criteria voor meergranenbrood
De aanduiding meergranenbrood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood:

  • waarin naast een basisgraan ten minste 2 andere graansoorten aanwezig zijn;
  • het aandeel basisgraan maximaal 90% is van de som van het aandeel granen, zaden, pitten of peulvruchten;
  • waarbij op voorverpakte producten het percentage van de verschillende granen op eindproductbasis wordt gedeclareerd (volgens de regels voor kwantitatieve ingrediënten declaratie1).

Onderbouwing NVB criteria
Het Bestuur en de leden van de NVB zien graag eenduidige criteria voor diverse Nederlandse broodsoorten. Bakkerijleden nemen het bieden van transparantie richting de consument zeer serieus en werken op een proactieve manier aan de bewerkstelling van duidelijke en werkbare criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten. Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de bakkerijsector.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De NVB is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Meer informatie over de NVB vind u op de webpagina Missie en Visie van deze website.