Standpunten Speltbrood

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid is NVB voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

Standpunten NVB inzake criteria voor speltbrood
De aanduiding speltbrood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood:

  1. Waarvan het meelbestanddeel uitsluitend uit spelt (Triticum spelta) bestaat;
  2. De overig gebruikte ingrediënten mogen afkomstig zijn van andere granen dan spelt, met uitzondering van tarwe (Triticum aestivum);
  3. Het tweede lid is niet van toepassing op dragerstoffen van enzymen. Deze dragerstoffen mogen dus wel van tarwe afkomstig zijn.

Onderbouwing NVB criteria
Het Bestuur en de leden van de NVB zien graag eenduidige criteria voor diverse Nederlandse broodsoorten. Bakkerijleden nemen het bieden van transparantie richting de consument zeer serieus en werken op een proactieve manier aan de bewerkstelling van duidelijke en werkbare criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten. Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de bakkerijsector.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De NVB is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Meer informatie over de NVB vind u op de webpagina Missie en Visie van deze website.