Standpunten Volkorentarwemeel

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid is NVB voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

Standpunten NVB inzake criteria voor volkorentarwemeel
Volkorenbrood moet voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke eisen vastgesteld in het Warenwetbesluit Meel en brood.

  • Artikel 16
    Het woord volkoren mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voorzover in de aldus aangeduide waar alle van nature voorkomende bestanddelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn.

Criteria voor volkorentarwemeel
NVB vindt het van belang dat onder de volkorendefinitie de volgende objectieve criteria voor volkorentarwemeel gelden:

  • Het percentage as van het volkorentarwemeel is minimaal 1,40% (m/m) op droge stof van het meel;
  • Het percentage vet van het volkorentarwemeel is minimaal 1,85% (m/m) op totaal meelgewicht;
  • Het zemelpercentage van het volkorentarwemeel is minimaal 15% (m/m) op totaal meelgewicht.

Meetmethoden voor volkorentarwemeel:

  • As bepaling: methode ICC 104
  • Totaal vet bepaling: methode Soxhlet extractie
  • Zemel bepaling: controle via een zeefproef met ten minste 15% overslag1 op de >250 μm zeef.

Onderbouwing NVB criteria
Het Bestuur en de leden van de NVB zien graag eenduidige criteria voor diverse Nederlandse broodsoorten. Bakkerijleden nemen het bieden van transparantie richting de consument zeer serieus en werken op een proactieve manier aan de bewerkstelling van duidelijke en werkbare criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten. Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de bakkerijsector.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De NVB is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Meer informatie over de NVB vindt u op de webpagina Missie en Visie van deze website.