Standpunten Desembrood

Position Paper NVB – Transparante definitie voor desembrood
Versie 2016.01

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) vindt het van belang om specifieke Nederlandse broodsoorten eenduidig te definiëren, voor optimale transparantie richting de consument. Waarbij de bakkerijleden van NVB diezelfde consument binnen de criteria lekker en voedzaam brood kunnen bieden. Voor het creëren van eenduidigheid is NVB voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood, dit om de kans op miscommunicatie kleiner te maken.

Standpunten NVB inzake criteria voor desembrood:
De aanduiding desembrood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood:

  • met desem;
  • waarin naast desem geen ander rijsmiddel is toegestaan dan bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae - maximaal 0,5% berekend op het meelbestanddeel).

Desem is een deeg van water en meel van graan, waarin actieve culturen van micro-organismen (bacteriën en wilde gisten) zijn ontstaan door natuurlijke fermentatie of daaraan zijn toegevoegd.

Onderbouwing NVB criteria
Het Bestuur en de leden van de NVB zien graag eenduidige criteria voor diverse Nederlandse broodsoorten. Bakkerijleden nemen het bieden van transparantie richting de consument zeer serieus en werken op een proactieve manier aan de bewerkstelling van duidelijke en werkbare criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten. Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de bakkerijsector.