Visie en Missie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is een werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt.

De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2016 een volumeaandeel van 85,5% en een waardeaandeel van 81,4 % in de totale broodmarkt van Nederland hadden. De totale consumentenomzetwaarde van van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 2,133 miljard euro (2016) (bron: GfK/NBC).

Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de Algemene Ledenvergadering NVB haar Visie en Misie geformuleerd.

De visie van de NVB is als volgt:

Aan de leden van de NVB bieden we een platform voor (kennis)uitwisseling en bundelen we de krachten op het terrein van Arbeid en Recht, Product en Recht en gezondheid van brood onder het motto "Samen Sterk".

We willen op die terreinen de toonaangevende speler in het publieke en politieke debat zijn voor de industriële broodbakkerijen in Nederland. 

We laten gevraagd en ongevraagd onze stem horen en behartigen continu de belangen van onze leden op de geformuleerde werkvelden.

Intussen bouwen we aan de in- en externe waarde van het merk NVB.

De NVB staat garant voor service, actualiteit en kwaliteit in algemene zin en voor het vakmanschap en kwaliteit van onze leden.

Vanuit die visie is de volgende missie van de NVB geformuleerd:
Het bevorderen van kennis en kunde aangaande de industriële broodbakkerijen binnen een optimaal ondernemersklimaat voor de leden door een actieve en actuele belangenbehartiging van industriële broodbakkerijen.                                                                                                

Als u vragen heeft over de Visie en Missie van de NVB kunt u deze natuurlijk stellen via het contactformulier. Als u dat formulier invult, wordt er op korte termijn met u contact opgenomen.