Visie en Missie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is een werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële (brood) bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt.

De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2017 een volumeaandeel van 83,5% en een waardeaandeel van 78,8 % in de totale broodmarkt van Nederland hadden. Dit is een stijging van het aandeel in waarde van 1,5% en volume van 1,3% t.o.v. 2016. De totale consumentenomzetwaarde van van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 2,169 miljard euro (2017). Een stijging van 1,7% t.o.v. 2016. (bron: GfK/NBC).

In totaal heeft rond de 92% van het omzetvolume van de Industriële Bakkerijbranche in Nederland  zich verenigd in de NVB. Dit komt uit op 65 ondernemingen. Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de Algemene Ledenvergadering NVB haar Visie en Misie geformuleerd.

De visie van de NVB is als volgt:

De NVB biedt  haar leden een platform voor (kennis)uitwisseling en bundelt de krachten op het terrein van arbeid/arbeidsomstandigheden en recht, arbeidsmarktaangelegenheden, product en recht en  procesduurzaamheid.

We zijn op die terreinen de toonaangevende belangenbehartiger in het politieke en publieke debat  voor de industriële bakkerijen in Nederland en laten (on)gevraagd onze stem horen op deze onderwerpen met als doel het versterken van de positie van onze leden.

De NVB staat garant voor  actualiteit en kwaliteit in algemene zin en voor het vakmanschap en professionaliteit van onze leden in het bijzonder.

Vanuit die visie is de volgende missie van de NVB geformuleerd:

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is de vereniging van en voor industriële bakkerijen in Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden en organiseert het collectief en het netwerk op geselecteerde beleidsterreinen.

                                                                                  

Als u vragen heeft over de Visie en Missie van de NVB kunt u deze natuurlijk stellen via het contactformulier. Als u dat formulier invult, wordt er op korte termijn met u contact opgenomen.