Agenda items

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de NVB vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn besloten. Tot 2 weken voor een bestuursvergadering kunnen leden onderwerpen ter bespreking aandragen bij het bestuur. Ook kunnen leden van de NVB vragen om een mening of een besluit over een bepaald onderwerp. De onderwerpen kunnen door de leden aandragen worden door een mail te sturen naar bestuur@nedverbak.nl of via het contactformulier.

Kennis- en informatiebijeenkomsten NVB

Met enige regelmaat organiseert de NVB voor haar leden kennis en informatiebijeenkomsten. Dat kunnen niet alleen bijeenkomsten zijn op het gebied van “Arbeid en Recht” of “Gezondheid en Recht” maar ook over onderwerpen vallend onder de werkvelden “Arbeidsomstandigheden”, “Etikettering” of andere zaken betreffende het werken in de bakkerij en/of het produceren van brood.

Er zijn geen agenda items