Voeding en Gezondheid

De NVB houdt zich bezig met alle aspecten die te maken hebben met de producten uit de bakkerijsector. Voor de aangesloten leden volgt de NVB actief de ontwikkelingen op ondermeer de onderstaande werkgebieden: – Levensmiddelenwetgeving & Voedselveiligheid – Voeding en gezondheid – Verpakkingen en milieu. Maar ook andere onderdelen van het terrein van Voeding en Gezondheid behoren tot het werkveld van de NVB. Jaarlijks geeft de NVB opdracht om een Zoutmonitoring te doen naar de ontwikkeling van zout in brood in de Nederlandse Bakkerijbranche. Hiertoe worden industriële en ambachtelijke bakkerijen getest op de hoeveelheid zout in brood. Dit onderzoek wordt verricht naar alle soorten brood zoals die gedefinieerd zijn in het Warenwetbesluit. Deze test wordt operationeel gecoördineerd door het NBC in Wageningen. De resultaten op hoofdlijnen zijn elders op de NVB website  te vinden.

Nieuws