Lid worden

Word lid en profiteer van onze ondernemersorganisatie

Welke organisatie staat in de industriële bakkerijwereld in Nederland voor kwaliteit en betrouwbaarheid? Inderdaad: de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). Wilt u, net als vele andere grote industriële bakkerijen, ook lid worden? Dan vertegenwoordigen we ook u, en uw bedrijf, bij de overheid en in de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Belangrijke redenen voor het lidmaatschap

  1. Uw stem wordt vertegenwoordigd in Den Haag en Brussel. En natuurlijk gehoord.
  2. We sluiten de CAO in het Bakkersbedrijf voor u af.
  3. We zorgen voor kennis- en informatiebijeenkomsten waar u met collega’s en vakgenoten kennis opdoet en deelt en kunt netwerken.
  4. We behartigen de belangen van zowel de leden als de werknemers van de leden inzake scholing en voorlichting.
  5. We behartigen de belangen van leden en werknemers van leden in diverse overlegorganen en stichtingen.                        Zie vertegenwoordigingen.
  6. We geven individueel advies aan de leden over sociale en (bedrijfs)economische kwesties.

Criteria
Als u lid wilt worden van NVB, dient uw bedrijf uiteraard rechtmatig gevestigd zijn en dient u aan de vereisten voor lidmaatschap te voldoen. Deze vereisten voor broodbakkers hebben betrekking op de omvang van het aantal balen meel dat u per jaar omzet en het aantal mensen dat in uw organisatie werkzaam is. Hiervoor geldt op dit moment dat een bedrijf minimaal 1.000 balen meel per week dient te verwerken of minimaal 75 FTE’s in dienst dient te hebben.

Voor industriële banketbakkerijen gelden andere eisen m.b.t. omvang productie (minimaal € 5 miljoen omzet waarde per jaar). Het aantal FTE’s als criterium is gelijk.

Nadat u contact met ons hebt gezocht, maken wij op korte termijn een nadere afspraak om snel tot zaken te komen.

Opbouw tarieven lidmaatschap
Als lid van de NVB betaalt u per jaar een vast contributiebedrag dat afhankelijk is van de omzet die u voor de Nederlandse markt in het eigen bedrijf produceert. Afhankelijk van het omzetniveau van uw productie wordt u in een bepaalde categorie van de contributietabel ingeschakeld. Met ingang van 2018 is de contrubutie met 34% verlaagd ten opzichte van het jaar ervoor. Voor de kosten hoeft u het lidmaatschap van de NVB dus zeker niet te laten!

Vul het contactformulier in als u lid wilt worden