Markt en Ondernemerschap

Als brancheorganisatie voor de industriële bakkerijen houdt de NVB zich ook bezig met het dossier Markt en Ondernemerschap.

Daarin worden onderwerpen en activiteiten meegenomen die betrekking hebben op het algemene klimaat en werkterrein van de leden van de NVB. Hierbij valt ondermeer te denken aan algemene marktontwikkelingen, innovatie, Convenant Oneerlijke Handelspraktijken, Convenant Ketenborging (door meer dan 95% van de NVB leden ondertekend), duurzaamheid en energie, export etc.

Ten aanzien van marktontwikkelingen laat de NVB marktgegevens collecteren bij het GfK in Dongen. Deze kwantitatieve marktcijfers worden twee keer per jaar opgenomen. Tevens laat de NVB een keer per jaar een imago onderzoek doen naar de beleving van brood bij de 17,2 miljoen Nederlanders. De coördinatie van deze onderzoeken wordt gedaan door het NBC. De NVB stelt deze onderzoeken gratis ter beschikking aan haar leden.

Nieuws