Gedragscode Mededinging

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de gehele branche en het verstrekken van informatie. De NVB wil niet betrokken zijn bij besprekingen of besluiten die op gespannen voet staan of in strijd zijn met de regels van het mededingingsrecht. Daartoe hanteert de NVB de Gedragscode Mededingingsrecht. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop de NVB omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De code is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werk van de vereniging: de medewerkers van het verenigingsbureau, maar bijvoorbeeld ook bestuurs-, Stuurgroep- en commissieleden (‘deelnemers’).

Indien u de Gedragscode Mededingingsrecht NVB in geheel wilt inzien, kunt u deze aanvragen via het Contactformulier.

Aangesloten ondernemers/ondernemingen van de NVB kunnen deze natuurlijk inzien in de Infotheek op het ledengedeelte van deze website.