Standpunten bruinbrood en meel

Waar voor volkorenbrood en voor witbrood de samenstelling van het meelbestanddeel heel eenduidig is, volkorenbrood bevat 100% volkorenmeel en witbrood bevat voornamelijk bloem, is dat voor bruinbrood niet het geval. Alle broodsoorten met voornamelijk meel, waarbij zemelen zichtbaar zijn, krijgen volgens het Warenwetbesluit Meel en brood[1] de benaming bruinbrood. Meel is een mengsel van bloem en volkorenmeel, in welke verhouding dan ook.

Bruinbrood omvat dus alles tussen witbrood enerzijds en volkorenbrood anderzijds, met zowel lichtbruine broodsoorten (groot aandeel bloem met wat volkorenmeel) als ook broden met vooral volkorenmeel en een klein beetje bloem. Op deze manier kunnen bakkerijen de Nederlandse consument een diversiteit aan bruinbroodsoorten aanbieden.

NVB advies

NVB adviseert bakkerijen om – waar dat kan – bij bruinbrood tenminste 50% volkorenmeel in het meelbestanddeel te gebruiken, vanwege de extra gezondheidswaarde van volkorengranen.

Bij een mengsel van volkorenmeel en bloem adviseert NVB om beide ingrediënten afzonderlijk te benoemen in de ingrediëntenlijst van voorverpakt brood. En omwille van transparantie, dit in de ingrediëntendeclaratie niet aan te duiden als enkel “meel”.

We weten dat tenminste 50% volkorenmeel in bruinbrood niet altijd haalbaar of wenselijk is. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde broden, waar vanwege karakteristieke eigenschappen, niet meer volkorenmeel toegevoegd wordt. Ook om sommige regionale specialiteiten in het assortiment te behouden. Uiteindelijk wil NVB met haar advies innovatie en diversiteit in het bruinbroodaanbod niet beperken.

Een inventarisatie bij NVB leden (2022) laat zien dat 77% van de bruine broden van NVB bakkerijen  50% of meer volkorenmeel in het meelbestanddeel bevat. 11% van de bruinbroodsoorten heeft een percentage volkorenmeel tussen de 40 en 50 procent.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De NVB is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. Meer informatie over de NVB vindt u op de webpagina Missie en Visie van deze website.

[1] Warenwetbesluit Meel en brood artikel 1, 8, 9 en 16